Úvěry

Společnost Finance – Reality s.r.o. je renomovaná společnost, která se zaměřuje především na služby klientům spočívající v poskytování úvěrů. Tím se rozumí dočasné poskytnutí peněžních prostředků společností Finance – Reality s.r.o. klientovi, který se zavazuje ve sjednané době peněžní prostředky vrátit a zaplatit za jejich poskytnutí smluvený úrok.

Při poskytování úvěru preferujeme jeho smluvní zajištění formou zástavy nemovitosti. Současně zajištění úvěru zpravidla znamená, že na poskytnutý úvěr je dána nižší úroková sazba, která v důsledku tolik nezvyšuje celkové náklady úvěru.

Výhodu v podobě zajištění nemovitostmi představuje skutečnost, že není třeba, abyste dokládali potvrzení o výši příjmů a rovněž že se neplatí žádné poplatky za vedení úvěrového účtu. Zajištění samozřejmě zanikne se zánikem pohledávky, tzn. se splacením závazků klienta.

Společnost Finance – Reality s.r.o. disponuje bohatými zkušenostmi při poskytování úvěrů a snaží se svým klientům vyjít co nejvíce vstříc. Samozřejmé jsou osobní konzultace a nikoliv klamavé jednání na dálku s úmyslem si klienta co nejrychleji zavázat. Úvěr je obvykle poskytován jako běžný úvěr, avšak může být poskytnut i jako tzv. spotřebitelský úvěr, který přísnou regulací danou zákonem o spotřebitelském úvěru, dává klientovi jistotu, že úvěrová smlouva nebude obsahovat žádná záměrně nekalá ujednání s úmyslem obohatit se k tíži klienta.


 

Poskytnutí úvěru

 

 


 

K vyřízení úvěru je třeba předložit