Úvěry

Společnost Finance – Reality s.r.o. je renomovaná společnost, která se zaměřuje především na služby klientům spočívající v poskytování úvěrů. Při poskytování úvěru preferujeme jeho smluvní zajištění formou zástavy nemovitosti. Zajištění samozřejmě zanikne se zánikem pohledávky, tzn. se splacením závazků klienta.

Společnost Finance – Reality s.r.o. disponuje bohatými zkušenostmi při poskytování úvěrů a snaží se svým klientům vyjít co nejvíce vstříc. Samozřejmé jsou osobní konzultace a nikoliv klamavé jednání na dálku s úmyslem si klienta co nejrychleji zavázat.

Úvěr je obvykle poskytován jako běžný úvěr, avšak může být poskytnut i jako tzv. spotřebitelský úvěr, který přísnou regulací danou zákonem o spotřebitelském úvěru, dává klientovi jistotu, že úvěrová smlouva nebude obsahovat žádná záměrně nekalá ujednání s úmyslem obohatit se k tíži klienta.


 


 

Oddlužení nemovitostí

Společnost Finance – Reality s.r.o. se svojí činností mimo jiné zaměřuje na poskytování úvěrů fyzickým i právnickým osobám v souvislosti s nařízenou dražbou, exekucí, či zástavní smlouvou.

Dražba či exekuce jako nucený výkon exekučního titulu, spočívá ve vymožení peněžité částky oprávněného (věřitele) od povinného (dlužníka), který se dostal do prodlení s plněním svých závazků.

V praxi společnost Finance-Reality s.r.o. ruší nucené dražby, exekuce či zástavy uzavřením úvěrové smlouvy s dlužníkem a následným okamžitým vyplacením všech závazků dlužníka vůči jeho věřiteli, čímž zaniká dražební, případně exekuční právo. To znamená, že dlužník nepřijde úředním rozhodnutím o nemovitost a nadále bude jejím výlučným uživatelem.


 


 

 

Reality a služby s tím související

Společnost Finance – Reality s.r.o., jak je ostatně z názvu společnosti patrné, se zabývá též realitní činností, a to zejména oblastí nákupu nemovitostí za účelem vyplacení dluhů.

Vykoupíme, případně zprostředkujeme odkup Vaší nemovitosti za nejvyšší možnou cenu, která Vám umožní vyplatit Vaše věřitele, a případný rozdíl Vám vyplatíme  v hotovosti. Možnost odkoupení nemovitostí je určena zájemcům, kteří potřebují rychle finanční hotovost, nebo nejsou ochotni podstupovat proces realizace prodeje nemovitosti. Může se jednat o situace, kdy vlastníkovi nemovitosti hrozí exekuce, nařízená dražba, nebo vlastník vůbec nesplňuje podmínky pro poskytnutí úvěru.


 

Finanční poradenství

Finanční aktivity společnosti Finance – Reality s.r.o. nejsou omezeny pouze na poskytování úvěrů, ale často vystupujeme také z pozice investorů projektů, které jsou z našeho pohledu zajímavé.

Obecně tedy finanční služby patří mezi významnou část aktivit společnosti Finance – Reality s.r.o. V této souvislosti provádíme analýzu finančního a majetkového stavu a na základě zjištěných skutečností vypracuje některý z našich odborníků individuální finanční plán k realizaci Vašich záměrů.